Plánovaný Vrh C

Na jaro 2023 plánujeme poprvé krýt naši černotu - Dayenku.